Algemene voorwaarden - artbea

Beata and Marcin Czenko

Koningskinderen 29
5629KC Eindhoven
info@artbea.nl
+31 6 24 337 063

Door het plaatsen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto's rechtenvrij afgeleverd bij de opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen door die opdrachtgever en voor niet-commerciële doeleinden. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding.

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk te worden aangegeven wat het doel van de opdracht is. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf.

Digitale bestanden

Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd. Het is niet toegestaan om digitale beelden (jpeg-lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden (jpeg-hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden.

Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is ArtBea Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright

Het is niet toegestaan beelden van ArtBea Fotografie uit de website van ArtBea Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk om in overleg in termijnen te betalen. Een opdracht voor een bruidsreportage is definitief na betaling van een vast voorschot van € 250,-.

Annulering

Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. De aanbetaling voor reservering van de trouwdatum van € 250,- wordt niet gerestitueerd. Bij annulering van een studio-opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

Levering en verzending

Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. ArtBea Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.artbea is a trademark of Everyday Productive
KvK: 51982277
BTW: NL255332506B01
ABN-AMRO: 46.26.53.528
IBAN: NL85ABNA0462653528
BIC: ABNANL2A
Powered by SmugMug Log In